Vilkår

Personværn

Ved bruk av nettsiden godtar du vår personværnserklæring

Levering

Privatperson

Leveringstid vil variere, samt bli påvirket av størrelse på din ordre. Tugs for life lager i utgangspunktet alle varer på bestilling. Dette betyr at når du gjør en bestilling hos oss, blir varene produsert og sendt så fort det er klart. Vi forsøker så langt det lar seg gjøre å sende din bestilling i løpet av 7 dager.

Vi tilbyr ikke faktura for privatpersoner, men har en betalingsløsning for kortbetalinger i vår kasse.

Forhandler

Leveringstid vil variere, samt bli påvirket av størrelse på din ordre. Tugs for life lager i utgangspunktet alle varer på bestilling. Dette betyr at når din bedrift gjør en bestilling hos oss, blir den produsert opp og sendt så fort den er klar. Vi forsøker så langt det lar seg gjøre å sende din ordre i løpet av 7-14 dager, og vil gi nærmere beskjed om forventet leveringstid etter bestilling.

Varer sendes i utgangspunktet med Bring. Det er også mulig å avtale annen levering.

Nye kunder må forhåndsbetale sine ordre før levering. Tugs for Life forbeholder seg også retten å kreve forhåndsbetaling av før varer blir sendt også til andre kunder dersom vi anser dette som nødvendig.Ansvar

Privatperson

Dersom du ved mottak av varene oppdager feil eller mangler må dette oppgis til Tugs For Life umiddelbart. Dersom man begynner å bruke et defekt produkt påtar vi oss intet ansvar for eventuelle skader som oppstår.

Leker og utstyr må ikke brukes uten oppsyn. Våre draleker er beregnet for kamplek, og er ikke laget for alenelek for dyret. Dette kan påføre skader på leken, og vil ikke dekkes av oss.

Varer som blir skadet pga bruk de ikke er beregnet for blir ikke erstattet (f. Eks leke laget for liten hun som blir brukt av en stor rase).

Forhandler

Dersom du ved mottak av varene oppdager feil eller mangler må dette oppgis til Tugs For Life så fort som mulig. Dersom man begynner å bruke et defekt produkt påtar vi oss intet ansvar for eventuelle skader som oppstår.

Leker og utstyr må ikke brukes uten oppsyn. Våre draleker er beregnet for kamplek, og er ikke laget for alenelek for dyret. Dette kan påføre skader på leken, og vil ikke dekkes av oss. Forhandler må opplyse kunder om slike begrensninger, varer som blir skadet pga feil bruk vil ikke bli erstattet.

Varer som blir skadet pga bruk de ikke er beregnet for blir ikke erstattet (f. Eks leke laget for liten hun som blir brukt av en stor rase).Annet

Privatperson

Bestilling er i utgangspunktet bindende, dog har du som kunde visse rettigheter som følge av norsk lov. Ettersom handelen foregår utenfor et fast utsalgssted (internett), har du som kunde rett til å benytte angrerett opp til 14 dager etter mottak av varen. Se eget skjema for dette (sendes på epost når din ordre blir sendt). Det er ditt eget ansvar å oppgi en korrekt epost adresse for mottak av dette skjema.

Tugs For Life forbeholder seg retten til å uten nærmere begrunnelse avslutte ethvert kundeforhold.

Tugs For Life forbeholder seg retten til å kansellere enhver ordre, uten nærmere begrunnelse. Ved kansellering blir eventuelle innbetalinger refundert. Dersom det oppstår en situasjon hvor kun deler av en bestilling kan leveres vil kunden kontaktes og kunden vil få mulighet til å kansellere ordren, eller motta de deler som er mulig. I så tilfelle vil ordren delvis refunderes i forhold til hva som kan leveres.
Forhandler

Bestilling er økonomisk bindende, dog forbeholder Tugs For Life seg retten til å fjerne deler av en ordre basert på tilgjengelighet. Dette vil opplyses før utsendelse, og faktura vil før utsendelse endres til å reflektere dette.

Tugs For Life forbeholder seg også retten til å kansellere en ordre dersom Tugs For Life finner dette hensiktsmessig. Tugs For Life forbeholder seg også retten til å avslutte kundeforholdet til en forhandler, uten å måtte oppgi en nærmere begrunnelse for dette.